Pretražite stranicu

Close me
Subota, Veljača 24, 2018
O nama

Jozefina Kranjčec, predsjednica HSUTI

 

2016 11 08 15 02 33 446
Predsjednica HSUTI-ja  (2010.-2018.)


Na Skupštini, dana 25. studenoga 2010. godine, za predsjednicu HSUTI-ja izabrana je gospođa Jozefina Kranjčec.

O HSUTI-ju

HSUTI WEB SLIKA

Hrvatski savez udruga osoba s tjelesnim invaliditetom osnovan je kao udruženje građana 1970. na inicijativu desetak osoba s ozljedama kralježnice i stručnjaka. Od osnivanja do danas Savez je dva puta mijenjao naziv i ustrojstvo te Statut usklađivao s važećim propisima.

Danas HSUTI u svom članstvu ima 50 lokalnih udruga osoba s invaliditetom iz 49 gradova diljem Hrvatske.

Na Skupštini, dana 25. studenoga 2010. godine, za predsjednicu HSUTI-ja izabrana je gospođa Jozefina Kranjčec.

Temeljna načela rada Saveza

 • dobrovoljnost
 • demokratski ustroj i način odlučivanja
 • potpuna ravnopravnost svih članica
 • poštivanje zajedničkog dogovora uz nepovredivost identiteta i interesa svake od članica

 

TEMELJNI CILJEVI HSUTI-ja (prema Statutu):

1.      Kroz jedinstveni nastup s članicama rješavati probleme i provoditi programe, projekte i akcije od zajedničkog interesa radi boljitka osoba s invaliditetom na području cijele Hrvatske.

2.      Pratiti i izučavati  stanja i potrebe osoba s tjelesnim invaliditetom radi promicanja njihovih ljudskih prava i poticati donošenje mjera na unapređivanju socijalne i zdravstvene zaštite, odgoja, obrazovanja, rehabilitacije, osposobljavanja, zapošljavanja i društvenog života osoba s invaliditetom.

3.      Koordiniranim aktivnostima, dogovaranjem i usmjeravanjem razvijati partnerske odnose s nadležnim državnim tijelima.

4.      Provoditi organiziranu i sustavnu izobrazbu osoblja te zaštitu interesa radnika koji rade u udrugama osoba s invaliditetom, kao i poticanje razvoja članica i pružanje stručne i tehničke potpore.

5.      Djelovanjem na mijenjanje svijesti stvarati preduvjete za što bržu i potpuniju socijalizaciju, što veću mobilnost i viši stupanj neovisnog življenja osoba s invaliditetom.

 

SVRHA I PODRUČJE DJELOVANJA HSUTI-ja:

 

 • redovito pisanje programa i projekata prema raznim donatorima (nacionalnim i međunarodnim) radi prikupljanja financijskih sredstava za provođenje aktivnosti  predviđene Statutom HSUTI-a;

 •  pružanje edukativne, informativne, tehničke i druge potpore članicama – udrugama osoba s invaliditetom;

 • praćenje primjene Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom, provođenje Nacionalne strategije o izjednačavanju mogućnosti osoba s invaliditetom od 2007. do 2015. godine i Zagrebačke strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom; 

 •  poticanje članica na jedinstveni nastup u rješavanju problema i provođenja programa, projekata i akcija od zajedničkog interesa;

 •  promicanje ljudskih prava i djelovanje na izjednačavanju mogućnosti za osobe s tjelesnim invaliditetom;

 • poticanje mjera na unapređivanju socijalne i zdravstvene zaštite, odgoja, obrazovanja, rehabilitacije, osposobljavanja, zapošljavanja i društvenog života osoba s invaliditetom;

 • razvijanje suradnje s državnim institucijama, udrugama i tijelima koji u svom djelovanju imaju sadržaje važne za osobe s invaliditetom;

 • stvaranje kvalitetnog i trajnog informativnog sustava (izdavanjem glasila i internih biltena, sredstvima javnog priopćavanja i dr.) te praćenje i korištenje tehnoloških inovacija u komunikaciji;

 • redovito obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom.

 

EVALUACIJA 2016_2017

EVALUACIJA 2015_2016

EVALUACIJA 2014_2015

 

Izvješće o radu 2016

Bilanca 2016. godina

STATUT

Revizija 2015

Izvješće o radu 2015. 

Financijski izvještaji za 2015

Financijski izvještaji za 2014

Financijski izvještaji za 2013

Financijski izvještaji za 2012

Financijski izvještaji za 2011

 

                                            

 

plakat letak radionice 16 Medium Medium Medium Small

 

 

projektOsobniAsistent

                                       

                                            IIIsimpozij

plakat radionice 

letak

letak2

rolUP